Miljöpolicy

Vi är uppmärksamma på energiförbrukningen på alla våra kontor, och använder energisnåla lösningar i största möjliga utsträckning.
I valet av transportsätt, fordon och bränsle eftersträvar vi en så liten miljöpåverkan som möjligt.

I synnerhet inom vår städservice är det mycket vi kan göra för att minimera vår påverkan på miljön:

  • Vi begränsar vår användning av engångsmaterial
  • Vi använder mindre mängder rengöringsmedel och alternativa metoder/redskap.
  • Vi använder miljömärkta rengöringsmedel i största möjliga utsträckning.
  • Vi utför källsortering hos våra kunder.
  • Vi håller kurser för all personal med fokus på miljöriktigt användande av produkter och material.

Insta 800

Hos flera av våra kunder arbetar vi enligt den internordiska standarden INSTA 800 (SS 627801:2006)

Insta 800 är en standard för utvärdering av utförd städkvalitet, för städresultatet i lokalerna med olika metoder kontrollera mot en kvalitetsnivå som vi leverantörer fastställt på förhand i samarbete med våra kunder.

Alla våra tjänster utförs dessutom alltid i enlighet med de procedurer och metoder som innefattas i vårt kvalitetsledningssytem för miljö.

Kvalitetspolicy

Vi lägger stor vikt vid att de tjänster vi utför håller hög kvalitet.

Vårt kvalitetsledningssytem bygger på att varje enskild medarbetare medverkar till att kvalitetssäkra sitt eget arbete, med stöd av sina ledare. Tydlig kommunikation mellan oss som leverantör och våra kunder är en viktig byggsten i vårt kvalitetsledningssytem.

Omtanke om miljön är också viktigt

I vårt miljöarbete lägger vi fokus på minskat användande av engångsmaterial, minskad miljöbelastning i transporterna, samt användning av mindre mängder rengöringsmedel och alternativa metoder/redskap. Vi använder miljömärkta rengöringsmedel i största möjliga utsträckning. Vi utför även källsortering hos våra kunder.